Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

ویزه شنگن - اقامت کوتا مدت الی 90 روز

02.01.2024 - ماده، جنس

ویزه ای شنگن برای یک فرد در قلمرو شنگن اجازه اقامت حداکثر 90 روز را در هر 180 روز میدهد.                 
ما منحیث نمایندگی سیاسی آلمان زمانی مسئولیت اجراآت درخواست های شما را داریم، که هدف اصلی سفر شما آلمان باشد.


شعبه ویزه سفارت آلمان در کابل به اسلام آباد، دهلی جدید ، دوبی و استانبول منتقل گردیده است. ارائه درخواست ویزه در کابل برای مدت طولانی ممکن نیست. 


آماده نمودن درخواست

درخواست های تان را در سه مرحله زیر آماده کنید:

بخش ویزه آلمان برای افغانستان در اسلام آباد

سفارت آلمان در دهلی جدید

جنرال قونسلگری آلمان در استانبول

جنرال قونسلگری آلمان در دوبی

تذکرات مهم:
لطفاً بدون تقاضای شعبه ویزه هیچ نوع اسناد را به این شعبه ارسال نکنید -  بخصوص حین درخواست ویزه تمام اسناد را نمی توان در شعبه ویزه نگهداری و یا فهرست بندی نمود. لطفاً  تمام مدارک تان را بطور کامل به وقت تعین شده ملاقات با خود بیاورید. 

ارائه درخواست

برای اینکه درخواست خود را ارائه نمایید، باید خود شما به وقت ملاقات تعین شده  شخصاً حضور یابید. دراین ملاقات تمام مدارک تان را تحویل داده، فیس را پرداخته و به پرسش ها در مورد سفر مدنظر خود پاسخ ارائه نمایید. علاوه برآن عکس و نشان انگشتان شما برداشته میشود.

هنگام اجراآت

نمایندگی سیاسی آلمان پس از ارزیابی دقیق در مورد درخواست شما تصمیم اتخاذ مینماید. درین راستا نمایندگی سیاسی ارزیابی مینماید که آیا درخواست شما شرایط حقوقی را برآورده میسازد. معمولاً این روند حداقل مدت ده روز را در بر میگیرد. لطفاً تفاهم داشته باشید، که اساسا ًبه پرسش ها پیرامون اجراآت دراین مدت پاسخ ارائه نمی گردد. بعد از آن: به پرسش های متقاضی، نماینده قانونی او  و یا وکیل قانونی او پاسخ داده میشود. 

استرداد پاسپورت

هرزمانیکه نمایندگی سیاسی در مورد درخواست شما تصمیم اتخاذ نمود، شما را شعبه ای ویزه اطلاع میدهد که چه وقتی به آنجا حاضر شوید، تا از تصمیم پیرامون درخواست تان آگاه شوید.

درصورتیکه درخواست شما رد شده باشد، میتواند دلایل مختلف داشته باشد. ما این دلایل را در جواب رد برای تان توضیح مینماییم.

شما همچنان میتوانید هروقت که خواسته باشید یک درخواست جدید با اسناد مکمل و قابل ارزیابی ارائه نمایید. 

سفر خوش! دستور العمل برای دارنده گان ویزه

درصورتیکه تمام تذکرات شما در استیکر ویزه ای تان درست باشد، هیچ مشکلی برای سفر شما موجود نیست. اشتباهات را باید بزودترین فرصت به ما اطلاع دهید، تا ما بتوانیم برای شما ویزه جدید صادر نماییم. در ویزه شما نام مکمل شما، شماره پاسپورت و عکس تان درج میباشد. همچنان مدت اعتبار ویزه نیز مشخص گردیده است. این زمانی است که سفر شما در آن میتواند صورت گیرد. برعلاوه آن تعداد روز های اقامت را میتوان دید. این تعداد روز های است که شما جمعاً تا مدت اعتبار آن اجازه اقامت در قلمرو شنگن را دارید.  ما میخواهیم برای شما تا اندازه ای زمینه انعطاف پذیری را هنگام سفرتان مهیا سازیم: برای اینکه شما بتوانید تاریخ سفر تان را درصورت نیاز بطور کوتاه مدت به تعویق بیاندازید، اعتبار ویزه ای شما معمولاً  15 روز بیشتر از تعداد روز های اقامت تان میباشد.
صدور ویزه شنگن به معنی حق ورورد به این قلمرو نمیباشد. تصمیم نهایی هنگام ورود در قلمرو شنگن توسط پولیس سرحدی اتخاذ میگردد. امکان دارد که پولیس سرحدی هنگام ورود با پاسپورت و ویزه قانونی همچنان از شما بخواهد تا اسناد را که معلومات درمورد منابع مالی، مدت و هدف اقامت و بیمه صحی تان را دارد، ارائه نمایید. بدینمنظور شما باید اسناد درخواست ویزه (مانند دعوتنامه از آلمان، ریزرفیشن هوتل، بیمه صحی سفر) را هنگام سفر با خود داشته باشید.


به اول صفحه