Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

نمایندگی های سیاسی آلمان در افغانستان

به سایت مشترک اینترنتی سفارت آلمان در کابل و جنرال قونسلگری آلمان در مزار شریف خوش آمدید!

Afghans celebrating Persian New Year
حکومت فدرال آلمان صدمین سالگرد استرداد استقلال کشور تان را برای همۀ افغانها اعم از زن و مرد تبریک میگوید. این جشن تحت شعاع حملات وحشیانه ای روز های گذشته، که در اثر آن تعداد زیاد انسانها جان هایشان را از دست دادند، قرار گرفت. این خشونت باید پایان یابد. افغان ها باید بالاخره دو باره در فضای صلح و آرامش زندگی نموده و جشن های شان را تجلیل نمایند. حفاظت از حقوق بشر، قانون اساسی مبتنی بر دیموکراسی، انتخابات آزاد، عادلانه و شفاف شرایط اساسی برای صلح، رفاه و ثبات میباشند. ما مشترکاً با حکومت افغانستان و شرکای بین المللی خود برای تحقق این آرمان ها سعی و تلاش بخرچ میدهیم.
سفیرپیتر پروگل
» سفیر پیتر پروگل «

Federal Foreign Office news

به اول صفحه