Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

فرم فیدبک (بازخورد) در رابطه به دسترسی به وبسایت

مانع را گزارش دهید!

در اینجا می توانید هرگونه نقص در رابطه ب با شرایط دسترسی برای ما گزارش دهید.

لطفا از فرم تماس زیر استفاده کنید

مشخصات تماس خویش و توضیحات دقیق در رابطه به مانع ایجاد شده را در فرم زیر وارد کنید. فرم به طور خودکار آدرس دقیق صفحه وبسایت  را که در آن مانع پیدا کرده اید ارسال می کند.

شما همچنین می توانید مانع احتمالی را از طریق تلفن علامت گذاری کنید ، می توانید اطلاعات را در اینجا (به زبان آلمانی) پیدا کنید. لطفا توجه داشته باشید که تلفن اشاره به زبان اشاره آلمانی است.

سوالات مربوط به سایر موضوعات (به طور مثال ویزه) از طریق این فرم فیدبک (بازخورد) پاسخ داده نمی شود. لطفاً برای ارایه این چنین سوالات از فرم تماس عمومی ما استفاده کنید. ما فقط در صورتی می توانیم به سوالات پاسخ دهیم که به زبان آلمانی یا انگلیسی ارایه شده باشند.


معلومات در مورد شما:

آیا می خواهید کاپی از پیام خود را از طریق ایمیل دریافت کنید؟
حفاظت اطلاعات*
به اول صفحه