Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

به مناسبت صدمین سالگرد استرداد استقلال افغانستان یکی از سخنگویان وزارت امور خارجه آلمان امروز مورخ 19.08.2019 چنین ابراز داشت:

19.08.2019 - اعلامیه مطبوعاتی

حکومت فدرال آلمان صدمین سالگرد استرداد استقلال کشور تان را برای همۀ افغانها اعم از زن و مرد تبریک میگوید. این جشن تحت شعاع حملات وحشیانه ای روز های گذشته، که در اثر آن تعداد زیاد انسانها جان هایشان را از دست دادند، قرار گرفت. این خشونت باید پایان یابد. افغان ها باید بالاخره دو باره در فضای صلح و آرامش زندگی نموده و جشن های شان را تجلیل نمایند. حفاظت از حقوق بشر، قانون اساسی مبتنی بر دیموکراسی، انتخابات آزاد، عادلانه و شفاف شرایط اساسی برای صلح، رفاه و ثبات میباشند. ما مشترکاً با حکومت افغانستان و شرکای بین المللی خود برای تحقق این آرمان ها سعی و تلاش بخرچ میدهیم.

به اول صفحه